JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

  • samostatný advokát se sídlem v Praze
  • specializuje se na občanské právo, dědické právo, obchodní právo, fúze a akvizice, pracovní právo, vedení soudních sporů a trestní právo
  • je činný jako znalec pro české právo u soudů ve Spolkové republice Německo
  • expertní přispěvatel Projektu spravedlnosti ve světě (vláda práva) - World Justice Project (Rule of Law) a dále projektu Ženy, obchod a právo - Women, Business and the Law pro Světovou banku / World Bank Group za Českou republiku
  • své zkušenosti získával v mezinárodních advokátních kancelářích
  • získal prestižní stipendium DAAD, na jehož základě absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo (LL.M.)
  • absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde na katedře obchodního práva získal také titul doktor práv (JUDr.)
  • držitel certifikátu Zentrale Oberstufenprüfung (nejvyšší stupeň znalosti německého jazyka dle Evropského referenčního rámce – C2)

Tel.: (+420) 602 102 231
E-mail: vojtech.steininger@hast-ak.com
JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Publikace a citace:

Zobrazit více aktualit

Informace pro spotřebitele       Podmínky používání, ochrana osobních údajů

Copyright © 2014 - JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje SMART-page.cz

Souhlasím s podmínkami používání těchto webových stránek, včetně použití souborů cookies.