Soudní spory, rozhodčí řízení

Naši advokáti zastupují nejen fyzické osoby, ale i právnické osoby ve všech typech soudních řízeních - v trestním řízení, civilním řízení i správním řízení. Máme zkušenosti s řízením před soudy všech instancí i s rozhodčím řízením či arbitrážemi.

Připravíme pro vás žalobu, odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, stížnost proti usnesení, žalobu pro zmatečnost nebo dokonce i ústavní stížnost.

Dokážeme se za Vás postavit, ať jste v pozici žalobce nebo žalovaného.

Budeme vás zastupovat před okresními (obvodními) soudy, krajskými soudy, vrchními soudy i Nejvyšším soudem. Můžete se na nás spolehnout v řízení před Ústavním soudem, Evropským soudem pro lidská práva i Soudním dvorem EU.

Naší předností jsou dlouholeté zkušenosti při zastupování před soudy jak v civilním, správním, tak i v trestním řízení.

Informace pro spotřebitele       Podmínky používání, ochrana osobních údajů

Copyright © 2014 - JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje SMART-page.cz

Souhlasím s podmínkami používání těchto webových stránek, včetně použití souborů cookies.