Právo obchodních společností

Poskytujeme komplexní, rychlé a kvalitní advokátní právní služby také v oblasti práva obchodních společností. Poradíme Vám při zakládání veřejné obchodní společnosti (v.o.s.), komanditní společnosti (k.s.), společnosti s ručením omezením (s.r.o.) či akciové společnosti (a.s.). Pomůžeme Vám v rámci jakékoli agendy související s každodenní existencí společnosti, včetně likvidace společnosti. Podpoříme vás jako jednatele, člena představenstva nebo jiného statutárního orgánu společnosti. Pomůžeme vám také splnit formality spojené se svoláváním a rozhodováním valné hromady společnosti.

Pomůžeme Vám také při koupi společnosti, zejména jsme připraveni provést právní prověrku (due diligence) a upozornit Vás na rizika spojená s nabytím účasti na společnosti.

Jsme specialisté na přeměny společností, jako jsou fúze, rozdělení, převod jmění na společníka či změna právní formy.

Náš tým Vám poradí, jak postupovat v případě, že Váš společník je v prodlení se splacením peněžitého vkladu. Navrhneme Vám nejvhodnější postup v případě vymáhání pohledávek a soudních sporů.

Nebojte se nás oslovit i v případě podnikatelské myšlenky, máme zkušenosti i se zakládáním start-up společností.

Informace pro spotřebitele       Podmínky používání, ochrana osobních údajů

Copyright © 2014 - JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje SMART-page.cz

Souhlasím s podmínkami používání těchto webových stránek, včetně použití souborů cookies.