Právní služby

Právo obchodních společností

Naše kancelář radí podnikatelům ve všech aspektech jejich činnosti, např. při zakládání, prodeji či koupi společností, sepisování právních prověrek (due diligence), každodenním podnikání nebo také při přeměnách společností a i v dalších oblastech.

Obchodní právo
Zobrazit detail

Nemovitosti a stavební právo

Budeme stát na Vaší straně při koupi, prodeji, darování či zatěžování nemovitostí ať zástavním právem či služebností, tak při sepisu smluv o dílo nebo např. ve stavebním nebo územním řízení.

Zobrazit detail

Soudní spory, rozhodčí řízení

Máme velké mnohaleté zkušenosti při vedení soudních sporů ve všech stupních soudního řízení, včetně řízení u Ústavního soudu ČR, před Evropským soudem pro lidská práva či Soudním dvorem Evropské unie. Máme také řadu zkušeností s rozhodčím řízením.


Zobrazit detail

Trestní a přestupkové právo

Můžete se na nás spolehnout při obhajobě v celém trestním řízení, zastupování poškozených či v přestupkovém řízení.

Zobrazit detail

Dopravní nehody

Velmi často pomáháme našim klientům řešit právní aspekty dopravních nehod a vymáháme pro ně související nároky.

Zobrazit detail

GDPR

Pomůžeme Vám s přípravou na evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) včetně úpravy vnitřních procesů ve společnosti.

gdpr
Zobrazit detail
Mgr. Hedvika Hartmanová, JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mezinárodní a vnitrostátní přeprava

V oblasti přepravního práva se zaměřujeme především na vymáhání přepravného , náhrady škody, včetně regresů pojišťovny, a s tím související deliktní odpovědnost. Jsme detailně seznámeni s právní problematikou v oblasti logistiky.

Zobrazit detail

Pracovní právo

Zajistíme Vám veškerou pracovněprávní agendu, počínaje pracovními smlouvami, přes zastupování v pracovněprávních sporech až po vnitřními předpisy a kolektivní vyjednávání.

Zobrazit detail

Občanské a rodinné právo

Poskytujeme právní poradenství v celém širokém spektru občanského práva, ať se již jedná o smluvní agendu, právo spolků nebo právo dědické. Poradíme Vám při řešení rodinných problémů (rozvody, výživné, dědictví), sepisu potřebných dokumentů či řešení nejrozličnějších sporů ve smluvním právu.

Zobrazit detail

Daňové právo

Náš zkušený daňový poradce Vám poskytne poradenství v této oblasti práva, která zasahuje do života nás všech.

Zobrazit detail

Dědické právo

Máme dlouholeté zkušenosti s úspěšným zastupováním našich klientů v řízeních o pozůstalosti.

Zobrazit detail

Založení společnosti

Rychle a spolehlivě pro vás založíme novou společnost.

Zobrazit detail

Informace pro spotřebitele       Podmínky používání, ochrana osobních údajů

Copyright © 2014 - JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje SMART-page.cz

Souhlasím s podmínkami používání těchto webových stránek, včetně použití souborů cookies.