Občanské a rodinné právo

Do naší právní agendy spadá i poradenství v oblasti občanského a rodinného práva. Poradíme Vám s vypořádáním spoluvlastnictví, uplatněním vad v případě reklamace zboží nebo Vám zajistíme úschovu peněz. Budeme Vás zastupovat i v otázkách náhrady škody nebo nemajetkové újmy.

Řešíme vše okolo rodinného práva. Připravíme pro vás návrh na rozvod manželství a následně Vás budeme zastupovat v rozvodovém řízení, dále při vypořádání společného jmění manželů a rozhodování o péči o děti a plnění vyživovací povinnosti.

Uvědomujeme si, že řešení sporů z rodinného práva je často velmi emočně vypjaté, a proto se snažíme o co nejrychlejší a nejefektivnější právní pomoc. Vždy stojíme na Vaší straně.

Informace pro spotřebitele       Podmínky používání, ochrana osobních údajů

Copyright © 2014 - JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje SMART-page.cz

Souhlasím s podmínkami používání těchto webových stránek, včetně použití souborů cookies.