Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE *

  • Německý advokát

  • Soudní tlumočník českého jazyka v Německu

  • Člen Česko-německého spolku právníků

  • Studium právních věd a praxe Evropského práva (European Leagal Practice Integrated Studies I) na Gottfried Wilhelm Leibniz Universitě Hannover a Karlově Univerzitě v Praze, zakončené titulem Diplom-Jurist (Dipl.-Jur.) a Magister Legum Europae (MLE)

  • Praktickou zkušenost získal v Německu při práci na Obvodním soudu v Neustadtu a. Rbge., Státním zastupitelství Hannover, na Městském úřadě města Wunstorf a v advokátní kanceláři Kleine-Tebbe

  • V Česku působil na Velvyslanectví Spolkové Republiky Německa, Česko-Německé Obchodní a Průmyslové Komoře (ČNOPK) a v advokátní kanceláři bpv Braun Partners

E-mail: jan@sommerfeld-mail.de
Tel.: (+420) 728 339 048
Web: www.nemecky-advokat.cz

* Externí spolupráce

Publikace a citace:

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Informace pro spotřebitele       Podmínky používání, ochrana osobních údajů

Copyright © 2014 - JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje SMART-page.cz

Souhlasím s podmínkami používání těchto webových stránek, včetně použití souborů cookies.