Mgr. Hedvika Hartmanová

  • samostatná advokátka se sídlem v Praze

  • expertní přispěvatelka Projektu spravedlnosti ve světě (vláda práva) - World Justice Project (Rule of Law) a dále projektu Ženy, obchod a právo - Women, Business and the Law pro Světovou banku / World Bank Group za Českou republiku

  • specializuje se na obchodní právo, zejména právo přepravní, IT právo, smluvní právo, právo duševního vlastnictví, právo nemovitostí, energetické právo, občanské právo, vedení soudních sporů a arbitráže, správní právo a trestní právo

  • své zkušenosti získávala zejména v advokátní kanceláři Haarmann Hemmelrath a bpv Braun Partners s.r.o., kde byla vedoucí advokátkou

  • absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde studium ukončila diplomovou prací vypracovanou ve spolupráci s Universitou v Bernu na téma právní aspekty konzumu drog

  • dlouhodobě zastupuje pro bono Český svaz tělesně postižených sportovců


Tel.: (+420) 604 700 928
E-mail: hedvika.hartmanova@hast-ak.com

Publikace a citace:

Mgr. Hedvika Hartmanová

Informace pro spotřebitele       Podmínky používání, ochrana osobních údajů

Copyright © 2014 - JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje SMART-page.cz

Souhlasím s podmínkami používání těchto webových stránek, včetně použití souborů cookies.