Dopravní nehody

Naše advokátní kancelář se specializuje také na oblast dopravních nehod a přestupků. Budeme aktivně hájit Vaše práva v přestupkovém nebo správním řízení. Poskytneme Vám obhajobu v trestním řízení. Pokud Vám byla trestným činem způsobena škoda, budeme Vás zastupovat v adhezním řízení.

V souvislosti s dopravními nehodami za Vás můžeme vymáhat náhradu způsobené škody, uplatnit vůči pojišťovně nárok na pojistné plnění za způsobenou škodu, uplatnit nárok na plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, bude-li škoda způsobena provozem nepojištěného, neznámého nebo cizozemského vozidla nebo například uplatnit nárok na bolestné.

Informace pro spotřebitele       Podmínky používání, ochrana osobních údajů

Copyright © 2014 - JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M., Mgr. Hedvika Hartmanová. Všechna práva vyhrazena.

Webovou prezentaci vytvořil a spravuje SMART-page.cz

Souhlasím s podmínkami používání těchto webových stránek, včetně použití souborů cookies.